Second Logo

Modernisera hissen istället för att bygga nytt från grunden

Modernisera hissen

Att renovera förlänger livslängden och sparar på miljön och våra gemensamma resurser.Fastigheter och dess olika beståndsdelar slits med väder och vind, men också med tiden och beroende på hur mycket de nyttjas. Därför behöver de med jämna mellanrum renoveras, så att de upprätthåller standarder, säkerhet och en modern fasad. Allt detta gäller såklart i högsta grad för hissen – fastighetens hjärta. Även om hissföretaget som servar era hissar löpande tillser hissarna, reparerar och underhåller dem, så kommer en punkt där det inte längre upplevs lönt att renovera. Istället ser de flesta sig omkring efter möjligheter att bygga nytt från grunden. Då är det istället tid för att modernisera hissen. 

Långsiktig underhållsplan

Genom att etablera en underhållsplan håller ni bättre koll på när det fortfarande är okej med standardiserade renoveringar, och när hissen faktiskt måste börja bytas ut bit för bit. Om hissen inte moderniseras i tid kan den börja krångla och i värsta fall räcker det inte med att byta ut olika komponenter, utan då behövs ett mer övergripande arbete vilket medför såväl kostnader och större störningar. För att inte nämna skillnaden i hur mycket en nybyggnation påverkar miljön i jämförelse med att bara byta ut de viktigaste beståndsdelarna. 

Pålitlig och löpande service

Löpande service säkerställer också att vi håller koll på hissens mående. På så vis slipper vi oförutsedda händelser och kan lita på att allt fungerar som det ska. Modernisering sker sedan helt enlig plan, proaktivt, och inte reaktivt i panik efter att något gått sönder. Det är vitsen med en pålitlig och långsiktig leverantör som sätter miljön och kundens bästa gemensamt i fokus. När vi moderniserar en hiss byter vi ut alla de delar vars livslängd förbrukats. Ofta handlar det om exempelvis hissens styrsystem, maskin och hastighetsregulator. Allt som fortfarande är i gott skick återanvänds dock, exempelvis motvikt, gejdrar och schaktdörr. På så vis sparar vi på miljön genom att inte behöva tillverka nya beståndsdelar i onödan. Vi sparar därmed även in på både tid och kostnader – något såväl fastighetsägare som hyresgäster uppskattar mycket. 

Hissen är till för alla

Under en modernisering ser vi också till att förbättra tillgängligheten, säkerheten och energieffektiviteten. Effekten i sin helhet närmar sig, och i vissa fall även överträffar, vad vi lyckas åstadkomma med en helt ny hiss. Men vi får med kostnads- och miljöbesparing på köpet. Varför vi är så oerhört nöjda och stolta över arbetet vi gör med modernisering av hissar. 

Är ni fastighetsägare eller hyresgäster i ett hus med behov av hissrenovering är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss. Även hissar som är trasiga eller är i allmänt behov av service genomför vi gärna tillsyn av, då vi gemensamt med er kan upprätta en plan och se till att rätt åtgärder sker i rätt tid. 

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste nytt från oss