Second Logo

Installera en ny kontorshiss

Kontoret förändrades under pandemin och fler jobbade hemifrån. Detta i ett steg att begränsa smittspridning – något som länge legat Motum varmt om hjärtat. Att installera en ny kontorshiss har dessutom effekten att höja standarden i fastigheten och minska transporttiden.

För kontorshissar är hygien, säkerhet och effektivitet ledord. Personal måste tryggt och säkert kunna ta sig till och från de våningsplan på vilka de jobbar, för oss är det både en självklarhet och en stolthet att säkerställa just det.

En prisvärd och smidig handikappanpassning i fastigheter som kräver minimalt med utrymme för schakt och grop.

__________________________________

  • Smidiga och effektiva lösningar för kontorsfastigheter.
  • Före installation är det viktigt att ta hänsyn till faktorer såsom hastighet, kapacitet, säkerhet och energieffektivitet.
  • Är ett populärt val för att öka tillgänglighet i fastigheten.
  • Genom att välja en energisnål och miljövänlig lösning så är det möjligt att minska kostnader samt fastighetens klimatpåverkan.

Flexibla lösningar

Vi erbjuder enklare standardhissar såväl som kundanpassade anordningar som utvecklas efter behov. Vi har ett brett sortiment av energieffektiva kontorshissar, väl lämpade för flera besökare samtidigt. Era önskningar styr våra förslag och lösningar. Beroende på fastighetens storlek, kan det vara av stor vikt att det finns flera hissar som är igång samtidigt.

Detta för att begränsa trafikstockning vid entrén. Större kontorsfastigheter med många våningar och mycket besökare kan i vissa fall installera flertalet hissar som bara stannar på exempelvis varannan våning, för att göra resan smidigare och begränsa antalet stopp per resa.

Vi har god vana av att installera hissar enligt olika typer av kravspecer, både för större kontorsbyggnader eller större kontorskomplex i anslutning till köpcentrum – som kräver kapacitet för stor påfrestning – samt mindre anordningar i lägre kontorsbyggnader med färre besökare på daglig basis.

Säkra kontorshissar

En återkommande besiktning av hissen ska utföras för samtliga hissar och den första återkommande besiktningen ska föreligga två år efter att hissen har anlagts.

Därefter ska återkommande kontroll ske med ett intervall på ett eller två år, beroende på vilken hiss som det rör sig om. Om hissen har eller haft en nödtelefon så föreligger det krav på att den ska fungera, och om den inte gör det så kan det komma att innebära körförbud vid besiktning.

Energieffektiva kontorshissar

En av våra ledstjärnor är såklart att leverera hissar med hög grad av hållbarhet i beaktning – dels för reducerade klimatavtryck men även med hänsyn till ekonomin. En äldre hiss ska helst inte bytas ut helt och hållet utan moderniseras. Man brukar säga att en hiss ska hålla i 25 år innan man byter ut den, men med underhåll och modernisering så har vi en vision om att hissen ska hålla ännu längre än så. Det finns många anledningar till att utföra modernisering av hissannordningarna, några av dem är att man drar nytta av den senaste tekniken, man minskar stillestånd och driftstörningar samt att säkerheten förbättras.

Installera en ny kontorshiss

Hissar ska vara installerade så att de ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa. Detta ska gälla under användning, skötsel, underhåll och tillsyn, men det är inte bara vid den initiala installationen som detta ska tas i beaktning. Precis samma krav som vid nyinstallation ska uppfyllas vid ändring eller utbyte av väsentliga delar av hissanordningen. Detta kan vara under ändring eller byte av hissens styrsystem, apparatställ, maskineri eller byte av hisskorgens inredning.

Kraven handlar främst om att trygga säkerheten i befintliga hissar och grundar sig i EU-kommissionens rekommendationer. Kraven ska vara tillfredsställda senast tre månader efter att ändringsarbetet påbörjades.

Vi levererar kontorshissar i hela Sverige

Som en del av Motum-koncernen kan vi ta del av rikstäckande leverantörsavtal och en gemensam kunskapsbas samtidigt som vi behåller vår lokala förankring.

Vi strävar efter att vara det främsta alternativet när det kommer till installation och service av kontorshissar. Kontakta något av våra lokala kontor för att boka ett möte med någon av våra duktiga servicetekniker.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.