Second Logo

Många bostadsrättsföreningar är inte redo för omställningen till 4G/5G för nödtelefoner

I anslutning till utfasningen av 2G/3G, för att ge ytterligare frekvensutrymme till utbyggnationen av 4G/5G, riskerar många BRF:er se sina hissars nödtelefoner bli temporärt obrukbara. Många äldre hissars nödtelefoner är nämligen fortsatt kopplat till det äldre nätet, och riskerar därmed att sluta fungera när 2G och 3G släcks ned. Detta är oroväckande för de föreningar som ännu inte påbörjat arbetet med en modernisering av utrustningen, eller står i kö för att påbörja arbetet.

Uppsala Lyftservice vinner upphandling och hjälper Uppsalahem med rekordmånga moderniseringar

Under en tvåårsperiod ska Uppsalahem modernisera 43 hissar och Uppsala Lyftservice är ny samarbetspartner i tuff konkurrens med befintlig servicepartner och andra aktörer. Uppsalahem är det ledande bostadsbolaget i Uppsala med drygt 17000 bostäder. Totalt har ungefär 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem. Med en långsiktig och målinriktad förvaltning skapar de trygga och härliga miljöer där många vill bo. Förra året kom det ut en upphandling att de behövde modernisera 43 hissar och Uppsala Lyftservice fick uppdraget i tuff konkurrens med flera aktörer.

Installation och service av snabbrullportar

Snabbrullportar är en typ av industriportar som används för att hantera trafikflödet på platser med hög aktivitet, såsom lagerlokaler, fabriker, logistikcenter och parkeringsgarage. Deras konstruktion och funktion gör dem optimala för att snabbt öppna och stänga för att möjliggöra en effektiv rörelse av fordon och personal, utan att släppa in onödigt mycket kyla eller utomhusluft in i lokalen

Uppdaterade säkerhetskrav för äldre hissar

I september 2023 antogs ett banbrytande lagförslag som ska adressera säkerhetsbrister i äldre hissar runtom i Sverige. Med fokus på hissar med farliga innerdörrar är syftet att minska klämrisken och förbättra säkerheten för alla användare. Denna lagstiftning, som träder i kraft 2031, sätter fokus på fastighetsägares och bostadsrättsföreningars ansvar för att uppfylla de nya säkerhetskraven. Upptäck hur branschen tar steg mot hållbarhet och tillgänglighet med ledande aktörer som Motum vid rodret.

Träffa Alexander Kristiansen – Projektledare och säljare på Motum AS

I denna artikel får vi en fördjupad bild av Alexander Kristiansen, Projektledare på Motum AS. Från att hantera pågående projekt till att delta i offerter och planera bemanning, ger vi en inblick i den mångsidiga och utmanande naturen av Alexanders arbete. Vi utforskar också de personliga utmaningar, såsom att säkerställa rätt bemanning och hantera logistiken för att säkerställa framgångsrika projektutfall. Välkommen att ta del av Alexanders inblickar kring hissbranschens många spännande utmaningar och möjligheter.

Revolutionera entréer med sliding doors och turnstiles

Sliding doors och turnstiles är två teknologier som revolutionerar entréhanteringen i olika miljöer, från offentliga byggnader och kommersiella fastigheter till flygplatser och köpcentra. Denna artikel kommer att utforska de tekniska aspekterna av både sliding doors och turnstiles samt de fördelar de erbjuder när det gäller säkerhet och användarvänlighet.

Bygganmälan krävs i många kommuner inför modernisering

När det gäller att modernisera, renovera eller uppgradera en hiss i en fastighet är det viktigt att vara medveten om de lagliga kraven som kommunen kan ha. En av de viktigaste åtgärderna är att göra en bygganmälan till kommunen innan moderniseringsarbetet påbörjas. En bygganmälan är en formell anmälan till kommunen om planerade byggprojekt. För modernisering av hissar är detta en viktig åtgärd för att säkerställa att arbetet uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder och byggregler. Kommunen behöver granska och godkänna planerna innan arbetet kan påbörjas för att säkerställa att det följer lokala bestämmelser och föreskrifter.

Träffa Sofie Ahrén – Serviceledare på Nordisk Hiss i Värmland

Sofia har jobbat på Nordisk Hiss i Värmland i 5 år och stormtrivs, dock utan bakgrund inom denna bransch utan kommer närmast från hotellbranschen. "Det är faktiskt en slump att jag hamnade på Nordisk Hiss i Värmland. Jag såg en annons där man sökte en administratör via en rekryteringsfirma och hade inte reflekterat över yrket eller branschen som sådan innan. Det har gått några år nu men idag ser jag skillnad på hisstyper så lite framsteg har jag allt gjort."

Skötselguide för gamla hissar

Att vårda och modernisera er äldre hiss är ett bra sätt att inte bara förlänga dess livslängd utan också ett enkelt knep i att värna om miljön er ekonomi. Oavsett om ni är en kommersiell fastighetsägare, privat fastighetsägare eller bostadsrättsförening finns goda anledningar att sköta om sin äldre hiss och säkerställa att den mår bra och håller längre. Här är vår guide för hur ni sköter om er gamla hiss och varför modernisering ofta är ett smartare val än att bygga helt nytt.

Säkerhetsansvaret för hissen vilar på fastighetsägarens axlar

Som fastighetsägare eller ansvarig för en byggnad som är utrustad med hiss är det viktigt att vara medveten om och följa alla lagar och regler som rör hissanvändning, inklusive regler kring körförbud. Ett körförbud är en åtgärd som utfärdas av en besiktningsman eller myndighet när en hiss bedöms vara osäker att använda. Det kan bero på allvarliga brister i hissens funktion eller säkerhet som kan utgöra en risk för användarens säkerhet. En besiktningsman anses inte ha mandat eller för den delen skyldighet att stänga av hissen vid körförbud utan det ansvaret ligger helt på fastighetsägaren.