Second Logo

Så väljer ni rätt hiss

Att välja rätt hissanordning som passar för fastigheten kan verka enklare än vad det är i praktiken. Det finns en rad faktorer att ta i beaktning när man väljer vilken hiss som ska installeras i fastigheten. Detta är en process som kan kräva tid och forskning – därför vägleder vi er gärna i jakten på den perfekta lösningen!

Hur väljer man rätt hiss för fastigheten?

Det finns väldigt många olika sorters fastigheter och många kräver sina unika lösningar. Att välja rätt hiss åt fastigheten kräver hög grad av expertis och lång erfarenhet – vi på Motum hjälper dig gärna!

Vilka är de viktigaste faktorerna i valet av hiss?

  • Kapacitet: Den första frågan som du bör ställa dig är Varför installerar du hissen? Vilka behov ska hissen uppfylla och vilken kapacitet krävs för att detta ska kunna uppfyllas. Ska det vara en personhiss eller är den ämnad för transport av varor och gods?
  • Användning: Kommer det att vara hög trafik i hissen eller kommer den att nyttjas av en mindre grupp? Detta kommer att avgöra vilken lösning som är bäst lämpad för ändamålet.
  • Storlek: Oavsett om hissen är ämnad för att transportera gods eller människor så är det viktigt att ha en plan om vilken omfattning som krävs för att hissen ska kunna tillgodose behoven. Vilka dimensioner efterfrågas och vad är möjligt att genomföra i den tänkta fastigheten?
  • Tillgänglighet: Vilka typer av individer är det som vistas i byggnaden och kommer att nyttja hissen? Kommer det att vara individer med begränsad rörelseförmåga som kommer att nyttja hissen i första hand? Vilka tillgänglighetskrav föreligger på nationell eller kommunal nivå?
  • Budget: Vilka ekonomiska muskler finns att tillgå för att tillgodose behovet? Beroende på din budget så kommer det att finnas olika möjligheter, och om medlerna är begränsade så är det ett lämpligt sätt att solla bort orealistiska alternativ. Man måste ta både kortsiktiga och långsiktiga kostnader i beaktning innan man fattar sitt beslut – installation är absolut en post, men kostnader i termer av installation och underhåll måste också tas i beaktning.

Vill du veta mer om hissar och portar?

Är du intresserad av att lära dig mer om hur man väljer rätt hiss för fastigheten så finns vi här för dig. Med vår expertis och över 40 år långa erfarenhet av att installera hissar så är vi trygga med att kunna erbjuda det bästa inom branschen. Tveka inte på att kontakta oss för att få reda på mer om att välja rätt!

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar