Second Logo

Vinterskötsel för hissar

Säkra driften och tillgängligheten

Vintern kan vara en påfrestning för fastigheter, såväl invändigt som utvändigt. Att hissen fungerar smidigt och är tillgänglig för alla boende, blir extra viktigt när exempelvis snö, vägsalt och grus dras in i trapphuset och kan påverka hissens välmående. Nedan följer några enkla råd för att hantera vinterns alla utmaningar och bibehålla hissens drift under kalla månader.

Snöröjning och halkbekämpning i trapphuset
Vår rekommendation är att ha ett utökat fokus på ingången till hissen. Se till att snöröjningen inkluderar området direkt utanför hissens ingång. Detta förhindrar att snö och is dras in i hissen när boende använder den. De allra flesta hissar nås via trapphuset, och då är direkt anslutning till snö inte ett hot – däremot dras ofta snö, vägsalt och småsten in med grövre skosulor, vilket kan ställa till det för hissarna.

Att säkerställa trapphusets renlighet, och erbjuda exempelvis skoborstar eller en extra dörrmatta kan vara enkla knep för att hålla dessa störningsmoment borta från hissarna. Detta orsakar sällan farliga fel, men kan innebära störningar som måste åtgärdas av tekniker och då begränsar hissens tillgänglighet. För de hissar som placerats i direkt anslutning till utomhusmiljö blir därför dagliga avröjningar än viktigare, som enkelt kan utföras av de boende i fastigheten.

Checklista för vinterskötsel av hissar
1. Se till att snöröjning inkluderar området i direkt anslutning till hissens ingång.
2. Använd dörrmattor i entrén under vintermånaderna för att få bort så mycket grus som möjligt för att undvika att grus hamnar i hissen och kan skada bland annat dörrarna.
3. Säkerställa att ni har en servicepartner som genomför regelbunden service av hissarna för att upptäcka och åtgärda möjliga störningar som påverkats av väderförhållanden.

Genom att implementera dessa åtgärder kan bostadsrättsföreningar och fastighetsägare säkerställa att hissen är tillgänglig även under de mest krävande vinterförhållanden. För mer information om skötsel av din hiss är du välkommen att kontakta oss på Motum.

Vill ni veta mer om Motum och hur vi jobbar? 

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av alla sorters hissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar