Second Logo

Värdet av långsiktig planering för fastighetens underhåll

Tillfällena då hela bostadsrättsföreningens styrelse samlas och kan fatta långsiktiga beslut är få under ett år. Därför är årsmöten och budgetplanering avgörande tillfällen att diskutera långsiktiga faktorer som kan påverka styrelsens ekonomi och fastighetens välmående över en längre tid. Krav på hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, och höga elpriser de senaste åren driver fram behovet av smartare energianvändning och mer energieffektiva lösningar.

Gällande modernisering av hissen är alla dessa aspekter av stor betydelse. Uppskjutna beslut om löpande underhåll kan leda till betydande konsekvenser på lång sikt. En investering idag kan resultera i avsevärt lägre energi- och underhållskostnader på sikt. Därför är det mer fördelaktigt att genomföra förbättringar så tidigt som möjligt.

Hissens ålder och framtida renoveringsbehov

Att ha en tydlig överblick av nuvarande energiförbrukning underlättar givetvis också bedömningen kring huruvida en renovering av hissen är på sin plats. Detta kan ofta bedömas baserat på typ av fastighet, typ av hiss och dess ålder – samt tidigare utförda moderniseringar.

Löpande kontroller för funktionalitet och energieffektivitet

Oavsett om beslut fattas kring större förändringar eller inte, är en noggrant bearbetad underhållsplan av största vikt. Detta för att säkerställa att inga oförutsedda fel uppstår och att hissens mående kontinuerligt följs upp. En positiv konsekvens av löpande underhåll är att det kan leda till långsiktig ekonomisk besparing och minskad miljöpåverkan.

Teknologiska framsteg

Mycket händer också när det kommer till mer energieffektiv belysning i hissen, nödtelefoni med mera – vilket är faktorer som kan bistå i såväl säkrare som energieffektivare hiss. Detta kan i sig också placeras i facket “kostnad nu, besparingar framåt”, då det går under en övergripande modernisering, men här kommer det att finnas mycket värde att spara framåt.

För större fastigheter spelar smartare styrning in, då hissen kan placeras närmare de som faktiskt nyttjar den mest, istället för att alltid per automatik åka längst ned. Med smart belysning är hissen inte heller tänd dygnet runt, utan enbart när den nyttjas.

Det kan vara värt som BRF att själva hålla er informerade om de senaste teknologiska framstegen inom branschen, för att i sin tur kunna fråga och ställa krav på er leverantör. Att budgetera för framtida uppgraderingar som kan förbättra prestanda och öka livslängd gynnar såväl befintliga boende och gäster, samt det övergripande värdet på fastigheten.

Långsiktiga samarbeten med pålitliga leverantörer

Att ha en pålitlig och kunnig leverantör som ligger i framkant vad gäller målsättning att bespara såväl kostnader som påverkan på miljön, gynnar er som bostadsrättsförening.

Vi på Motum är vana att agera bollplank i situationer då BRF:er utvärderar moderniseringar av hissar, och har vid ett flertalet tillfällen framgångsrikt bistått i processen att ansöka om bistånd för en uppgradering av fastighetens tillgänglighet. Kontakta oss gärna om detta är av intresse att utvärdera för er Bostadsrättsförening.

Vill ni veta mer om Motum och hur vi jobbar?

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av alla sorters hissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar