Second Logo

En Bostadsrättsförenings resa mot moderna hissar

BRF Orrsjön i Flen började sin resa med Nordisk Hiss – en del av Motumkoncernen – under 2021. Då stod de inför växande utmaningar kring underhållsplaner och reservdelar, då deras hissar var äldre och dåvarande partner indikerade att hissarna behövde uppgraderas.

”Vi mötte Nordisk Hiss för första gången på en mässa i Katrineholm och inledde ett samtal om våra hissbehov. Vår tidigare leverantör hade signalerat att det var svårt att skaffa reservdelar till de befintliga hissarna, vilket väckte oro kring deras livslängd, berättar Tage Persson, ordförande i Brf Orrsjön. Vi beslutade oss för att utforska alternativen grundligt genom en förfrågan och inkluderade Nordisk Hiss som en potentiell leverantör. Efter noggrann utvärdering valde vi dem baserat på deras konkurrenskraftiga pris och attraktiva erbjudande om att modernisera tre hissar med möjlighet till ytterligare tre, beroende på det första projektets framgång. Vårt beslut att samarbeta med Nordisk Hiss visade sig vara ett bra val, och våra hissar har sedan dess visat sig vara både pålitliga och moderniserade till dagens standard”, fortsätter Tage Persson.

”Våra förhoppningar när samarbetet inleddes var att hjälpa kunden att uppfylla de önskemål de hade, vilket var att få trygga och säkra hissar, med miljö- och energiförbättringar utan att investera en förmögenhet utan istället vara smarta och byta ut det som behövdes bytas ut. Det har vi lyckats med och det var mina förhoppningar – att effektivt få lösa kundens önskemål”, berättar Andreas Jönsson, avtalsansvarig på Nordisk Hiss.

Ett partnerskap med fokus på tillgänglighet och bra service

”Att välja Nordisk Hiss som vår partner inkluderade även deras servicetjänster. Vi jämförde avtalen noggrant och upptäckte att Nordisk Hiss erbjöd en förmånligare service än vår tidigare servicepartner. Att välja samma företag för både installation och service kändes praktiskt och gav oss förtroende för deras breda kunskap om våra hissar.

Vi hade ett krav på att systemet skulle vara öppet och flexibelt för framtida upphandlingar. Nordisk Hiss visade sig uppfylla detta krav och dessutom gav deras geografiska närvaro oss en snabbare servicerespons”, berättar Tage Persson.

Fördelar med Modernisering – Energibesparing och förbättrad tillgänglighet

En av de mest aktningsvärda aspekterna av moderniseringen var den drastiska energibesparingen. Genom att justera frekvensstyrningen minskade elförbrukning med 50%, vilket innebar en betydande årlig besparing. Utöver de ekonomiska fördelarna med att modernisera hissen så finns även de miljömässiga vinsterna med att välja en modernisering. En modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än om man river och installerar en ny hiss, något som styrelsen i Brf Orrsjön värderade högt.

”Vårt samarbete med Nordisk Hiss inkluderade en effektiv dialog kring tidsramar och uppdaterad information. Deras transparenta och snabbfotade arbete innebar minimal störning för våra boende och höjde kvaliteten på vårt samarbete”, säger Tage Persson.

”Projektet blev väldigt skräddarsytt tidsmässigt eftersom behovet av att kunna använda hissarna i Brf Orrsjön var så pass stort. Vi såg till att lägga tidsplanen efter det behovet. Detta blev en väldigt genomtänkt och bra modernisering”, berättar Benny Nilsson och Johan Kuisma, ansvariga hissmontörer på Nordisk Hiss.

Resultatet – En stark rekommendation

”Vi ser tillbaka på vår resa med Nordisk Hiss med stor tillfredsställelse. Deras dedikation och engagemang gav oss en smidig modernisering och en ökad livslängd för våra hissar. Den öppna dialogen och den hjälpsamma inställningen, särskilt i samband med att vi ansökte om tillgänglighetsstöd från Boverket. Vi fick värdefull hjälp att lämna in komplett underlag för att erhålla bidrag. De visade en äkta vilja att hjälpa oss som kund”, säger Tage Persson.

”Föreningen fick ett så kallat tillgänglighetsstöd, som man kan söka i anslutning till nybyggnation eller moderniseringar. Detta för att äldre som bor i husen, smärtfritt ska kunna bo kvar. Exempelvis har vårt arbete i denna förening resulterat i minimerad snubbelrisk tack vare mycket bättre stamplansnoggranhet, ljud och pipkvittering med knappar, talandes våningsvisare i hisskorgen, bättre korgbelysning med mera. Detta resulterade i sin tur att föreningen blev berättigad till stöd för dessa åtgärder. När du renoverar korgen som uppfyller alla dagens krav, tillkommer också nödtelefon för ökad säkerhet, överlast för ökad säkerhet som de gamla hissarna faktiskt inte hade. Alla dessa tillgänglighetsökande åtgärderna är stödberättigande för att äldre ska kunna bo kvar. Vi informerar alltid våra kunder att det fanns ett stöd att söka och hjälper gärna till med informationen kring de tillgänglighetshöjande åtgärderna. Tyvärr är det många föreningar som inte vet om detta bidrag och missar att söka.” Berättar Andreas Jönsson.

”Vi i styrelsen på Brf Orrsjön rekommenderar varmt Nordisk Hiss för andra föreningar som står inför liknande utmaningar. Vi är mer än nöjda med vårt val av Nordisk Hiss som leverantör och servicepartner”, avslutar Tage Persson och styrelsen i Brf Orsön.

Fler nyheter

Uppsala Lyftservice vinner upphandling och hjälper Uppsalahem med rekordmånga moderniseringar

Under en tvåårsperiod ska Uppsalahem modernisera 43 hissar och Uppsala Lyftservice är ny samarbetspartner i tuff konkurrens med befintlig servicepartner och andra aktörer. Uppsalahem är det ledande bostadsbolaget i Uppsala med drygt 17000 bostäder. Totalt har ungefär 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem. Med en långsiktig och målinriktad förvaltning skapar de trygga och härliga miljöer där många vill bo. Förra året kom det ut en upphandling att de behövde modernisera 43 hissar och Uppsala Lyftservice fick uppdraget i tuff konkurrens med flera aktörer.

Installation och service av snabbrullportar

Snabbrullportar är en typ av industriportar som används för att hantera trafikflödet på platser med hög aktivitet, såsom lagerlokaler, fabriker, logistikcenter och parkeringsgarage. Deras konstruktion och funktion gör dem optimala för att snabbt öppna och stänga för att möjliggöra en effektiv rörelse av fordon och personal, utan att släppa in onödigt mycket kyla eller utomhusluft in i lokalen

Uppdaterade säkerhetskrav för äldre hissar

I september 2023 antogs ett banbrytande lagförslag som ska adressera säkerhetsbrister i äldre hissar runtom i Sverige. Med fokus på hissar med farliga innerdörrar är syftet att minska klämrisken och förbättra säkerheten för alla användare. Denna lagstiftning, som träder i kraft 2031, sätter fokus på fastighetsägares och bostadsrättsföreningars ansvar för att uppfylla de nya säkerhetskraven. Upptäck hur branschen tar steg mot hållbarhet och tillgänglighet med ledande aktörer som Motum vid rodret.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.