Second Logo

Säkerhetsansvaret för hissen vilar på fastighetsägarens axlar

Som fastighetsägare eller ansvarig för en byggnad som är utrustad med hiss är det viktigt att vara medveten om och följa alla lagar och regler som rör hissanvändning, inklusive regler kring körförbud.

Ett körförbud är en åtgärd som utfärdas av en besiktningsman eller myndighet när en hiss bedöms vara osäker att använda. Det kan bero på allvarliga brister i hissens funktion eller säkerhet som kan utgöra en risk för användarens säkerhet. En besiktningsman anses inte ha mandat eller för den delen skyldighet att stänga av hissen vid körförbud utan det ansvaret ligger helt på fastighetsägaren.

Så snart ett körförbud på hissen har utfärdats måste du omedelbart vidta åtgärder för att åtgärda problemen som har lett till körförbudet.

Att ignorera körförbudet och fortsätta att använda hissen kan ge konsekvenser. Det kan inte bara utgöra en allvarlig risk för användarnas säkerhet utan kan också leda till rättsliga påföljder och böter för fastighetsägaren. Dessutom kan det medföra skador på hissen och öka kostnaderna för reparationer och åtgärder.

För att åtgärda körförbudet måste du kontakta ett hisserviceföretag som med sina hisstekniker är rätt personer att genomföra nödvändiga reparationer och åtgärder för att säkerställa att hissen återigen uppfyller alla säkerhetskrav och kan användas säkert.

Vill ni veta mer om hur vi förbättrar säkerheten i hissar? 

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av alla sorters hissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar