Second Logo

Allt om portar

Redogörelse för portar, deras historia och mycket mer.

Portar existerar överallt omkring oss i vår omgivning. Vi passerar vanligtvis genom många portar varje dag. De har funnits i årtusenden och är en viktig del av byggnader och anläggningar världen över. Portar tillåter passage av människor, fordon och gods samtidigt som de skyddar mot oönskade intrång och miljöförhållanden. Motum arbetar med enkla manuella portar såväl som moderna automatiska portar, där utvecklingen har gjort det möjligt att optimera säkerheten, effektivitet och bekvämlighet för användaren.


Vad är en port?

En port är en öppning i en byggnad, mur eller stängsel som syftar till att tillåta och underlätta passage av personer eller fordon, men också som tryggar att inte obehöriga tillträder ett område eller en fastighet.

Var finns portar?

Portar finns överallt omkring oss, och är utformade och anpassade efter dess varierande syften. När man beställer en port från Motum kan det antingen röra sig om en skräddarsydd variant eller en färdig lösning. Olika miljöer ställer olika krav på dörrens egenskaper och därför är det viktigt att identifiera vilka platsspecifika krav som porten måste uppfylla.

1. Hur fungerar portar?

Portar kan fungera olika beroende på funktion, storlek och utseende men det finns vissa gemensamma nämnare som gäller för de flesta portar. Många moderna, automatiska, portar fungerar med hjälp av sensorer för att öppnas och stängas. Trycksensorer är vanligen monterade på insidan och utsidan av lösningen och reagerar när något rör sig i närheten. Trycksensorn är konstruerad för att förhindra en port att stängas om någon står vid den för att förhindra skada. Rörelsedetektorer är installerade för att detektera rörelse och öppnar porten om person eller fordon närmar sig. Vidare så kan en port nyttja magnetiska givare som är installerade i marken och skickar signaler till porten att öppna sig när en person eller ett fordon rör sig i närheten.

2. Var finns portar?

Portar finns överallt omkring oss, och är utformade och anpassade efter dess varierande syften. När man beställer en port från Motum kan det antingen röra sig om en skräddarsydd variant eller en färdig lösning. Olika miljöer ställer olika krav på dörrens egenskaper och därför är det viktigt att identifiera vilka platsspecifika krav som porten måste uppfylla.

3. Vilka material är portar gjorda av?

Porten kan vara konstruerad av många olika material. Ett vanligt material är metall som är starkt, tåligt och ger en stilren look. Om man belägger det med ett skyddande skikt så är det möjligt att förhindra korrosion. Även aluminium är ett populärt material för porten – på grund av dess lätta vikt men även korrosionsbeständighet. Aluminium är ett väldigt flexibelt och formbart material som kan anpassas efter lösningens syfte.

4. Olika typer av portar

Automatiska skjutdörrar

Automatiska skjutdörrar öppnar sig automatiskt när människor, last eller annan aktivitet rör sig nära dem. De lämpar sig väl i fastigheter och miljöer med högt trafikflöde av människor och leveranser, såsom butiker, hotell eller tunnelbanestationer. Det finns många fördelar med att välja automatiska skjutdörrar såsom dess effektivitet vid stora flöden av människor och dess platseffektivitet då dörren inte behöver någon yta för att öppnas eller stängas. Dessutom är automatiska skjutdörrar hygieniska då det inte krävs någon kontakt vid passage.

Automatiska slagdörrar

Den automatiska slagdörren är en mångsidig dörrtyp som kännetecknas av dess automatiska öppning och stängning, som aktiveras med hjälp av sensorer vilka upptäcker när något närmar sig. Automatiska slagdörrar är flexibla, säkra och är utrustade med isolerande tätningar som hjälper till att minska luftläckage och därmed energiförbrukning. Lösningen finns i en mängd olika utformningar, material och storlekar – samt variation i funktion när det kommer till ljud- och ljussignaler. Automatiska slagdörrar är ett utmärkt val när du vill öka tillgängligheten och bekvämligheten för användaren.

Rambyggd vikport

Den rambyggda vikporten är en sorts garageport som är robust, enkel och kännetecknas av att den tål omfattande påfrestningar under lång tid. Den rambyggda vikporten är en lösning som i första hand nyttjas inom industrier och kommersiella fastigheter och är mycket säker när det gäller att hålla oönskade besökare borta från garage eller verkstad. Den rambyggda vikporten är flexibel när det kommer till utformning, design, dimensioner och stil.

Lyftbord

När du vill sänka och höja lasterna så är lyftbordet den optimala anordningen. Lyftbord är ett oumbärligt verktyg i industriella och kommersiella miljöer där det krävs enkel och säker hantering av gods eller tunga laster. Lyftbordet gör därför arbetsplatsen säkrare. Vidare så kännetecknas det av att vara en anordning som kräver minimalt med underhåll.

Sandwichbyggd vikport

Den sandwichbyggda vikporten är en sorts garageport som består av två lager plåt med isolering emellan. Sandwichbyggd vikport är en lösning som klarar mindre påkörningar såväl som det nordiska klimatet. Anordningen är en populär lösning för garage och industriella utrymmen eftersom den är tålig, enkel att använda och erbjuder en hög isoleringsförmåga. Vidare så har den gummitätningar och klämskydd vilket bidrar till minimalt luftinsläpp och låg klämrisk.

Takskjutportar

Takskjutportar är anpassade för garage och industriella utrymmen, med dess flexibilitet och platsbesparande egenskaper så är det en optimal lösning. Takskjutportar är ett bra val för alla utrymmen där det är trångt längs golvet och sidoutrymmen. Lösningen är flexibel och kan anpassas efter olika storlekar och krav. Takskjutporten är optimerad för att klara av tuffa väderförhållanden vilket gör att det är en hållbar lösning över tid.

Skjutportar

Skjutportar kan nyttjas privat såväl som kommersiellt och tar minimalt med utrymme i anspråk. Skjutportars höga säkerhetsnivå beror på att de konstrueras av högkvalitativa material som bidrar till hållbarhet och styrka. Skjutdörren är mycket enkel i användning och är ett utmärkt val för lagerlokaler, hangarer och stora fastigheter, men även mindre utrymmen där en snabb öppning efterfrågas.

Jalusier

Jalusiers effektivitet när det kommer till säkerhet gör den till en optimal lösning för butiker eller andra fastigheter som kräver skydd. Jalusier kan nyttjas som brandvägg, vilket i förlängningen minskar risken för skador på fastigheten i händelse av brand. Med  hjälp av lamellerna så är det möjligt att reglera ljus och ventilation – vilket bidrar till en behagligare inomhusmiljö.

Bomsystem

Bomsystem är en vanlig lösning i parkeringshus och är en viktig anordning för att reglera biltrafik. Bomsystemet utgörs av en bom som placeras utanför infarter och höjs och sänks vid tillträde – allt för att kontrollera biltrafiken och minska trafikstockning i t.ex. köpcentrum. Bomsystem finns i många variationer och kan anpassas efter dess syfte.

Dockningsstation

Tätslutande dockningsstationer är anpassade för att underlätta logistiksystem och gör det enklare med lastning för till exempel lastbilar. Dockningsstationer är vanligtvis placerade vid lastbryggor på lager eller industriella fastigheter. Den består av en höj- och sänkbar ramp, ett nivågolv samt en dörr. Fördelen med dockningsstationen är att den tryggar säkerhet, effektivitet och erbjuder en ergonomisk lösning för att lasta av- och på varutransporter.

5. Är porten inbrottssäker?

Att trygga att porten är inbrottssäker är en av dess absolut viktigaste funktioner. Moderna portar är utformade med flera aspekter som ska trygga säkerheten och motstå olika sorters inbrottstekniker. Följande aspekter är viktiga att ha i åtanke för att säkerställa att porten står emot att inbrottsförsök:

Robust konstruktion

Att porten är solitt utformad och tillverkad av lämpligt material är A och O. Att porten är robust är helt centralt för att säkerställa att den står emot skador och inbrott. Ofta erbjuder stålportar oerhört motståndskraftiga lösningar, mot rost och korrosion såväl som mot inbrott.

Lås och låssystem

Det finns olika sorters låssystem beroende på vad som efterfrågas såsom nyckellås, kodlås eller elektroniska lås – det är viktigt att välja en lösning som passar behovet och sammanhanget. Kombinationslås eller elektroniska lås är att föredra för att trygga en säker anordning då dessa är mer säkra än lås som kräver fysisk nyckel – då denna kan tappas eller stjälas. Kombinationslås innebär att användaren matar in en kod för att få tillträde och elektroniska lås bygger på att man kan styra låset med hjälp av en fjärrkontroll eller smartphone.

Sensorer och övervakning

Moderna portar kan utrustas med sensorer och robusta övervakningssystem – allt för att trygga säkerheten. Dessa övervakar och ser till att obehöriga ej tillträder området eller fastigheten. Automatiska system ska utlösa larm och varna om obehöriga intrång. Att övervakningssystem finns på plats kan avskräcka inbrottstjuvar och bidra till ökad säkerhetsnivå.

6. Hur optimeras porten för att underlätta lastning?

Det finns flera faktorer som är viktiga att ha i åtanke för att optimera en port för att underlätta för frakt och lastning. Att porten från början utformas så att den är tillräckligt bred och hög för lastfordonet som kommer att köra in och ut ur porten är helt centralt – här utgår man såklart från det största fordonet som kommer att passera genom porten.

Vidare så är det viktigt att portens öppningsmekanism är snabb, smidig och enkel att använda, allt för att att lastning ska kunna ske snabbt och sömlöst. Om porten har automatiska funktioner så kan det underlätta för användningen då det blir smidigt och enkelt för ett fordon att ta sig in och ut ur passagen.

Kan alla typer av lastningar ske vid alla typer av portar?

Alla portar är olika, och konstruerade för att möta olika krav. Därför är det viktigt att välja en lösning som är anpassad för lastning av gods om så efterfrågas.Antagligen är det lämpligt med en dockningsstation eller skjutportar vid lastning. Då är det viktigt att välja en lösning som möter följande villkor:

  • Storlek: Porten bör vara anpassad efter omfattningen samt frekvensen på varor och gods som ska transporteras genom den. Detta innebär alltså att porten bör vara tillräckligt bred, hög och djup för att rymma gods av olika storlekar.
  • Öppningsmekanism: Porten bör ha någon form av öppningsmekanism som är lämplig för lastning av varor och gods. Det kan t.ex. röra sig om en lättillgänglig knapp.
  • Automatisering: Vid stor omfattning av lastning och lossning kan det vara tacksamt att använda en automatiserad port för att eliminera momentet att öppna och stänga manuellt.

7. Portarnas historia

Portar har funnits i tusentals år för att hålla kyla och ovälkomna gäster borta från olika typer av fastigheter eller områden som man vill skydda. Portar har dels varit en viktig del i försvarsstrategier, men även som arkitektonisk design. I antikens Grekland och Rom så var portar vanligen konstruerade av trä och sten, och i medeltidens Europa nyttjade man bl.a. portar som skydd för att hålla angripare borta från städer, borgar och slott.

Under renässansen och Barocken kom portar att bli ett estetiskt och arkitektoniskt fenomen som inte bara verkade som skydd, men även som tillförde till byggnadens design och utsmyckning. Från industrialismen och framåt har vi sett hur den moderna porten utformats, med hjälp av robusta material och nya tekniker så har man lyckats skapa starkare, mer hållbara och smarta tekniska portlösningar.

8. Om oss

Motum har lång erfarenhet av att installera, underhålla och modernisera portar av alla slag, tveka inte på att kontakta oss om ni vill veta mer om våra tjänster.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar