Second Logo

Motum-bolagen är omcertifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För fjärde året i rad har Motum-bolagen genomgått en multisite-certifiering där revisionsprocessen samordnats för bolagen. Multisite-certifikatet är ett resultat av det samordnade arbetet inom koncernen, där de svenska bolagen delar ett gemensamt ledningssystem, processer och rutiner. Vi är mycket stolta över att Motum-koncernens ledningssystem har omcertifierats. Det är ett kvitto på bolagens långsiktiga arbete med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Motums Hållbarhetsredovisning 2022

Ännu en gång lyfter vi fram Motums stora satsningar på hållbarhet och en bättre miljö för alla genom att fokusera på rätt materialval, välja el som energikälla där det går och alltid ha som målsättning att prioritera modernisering av hissar istället för att bygga helt nytt. På så vis kan vi behålla värdet av det som faktiskt fungerar men byta ut det som slitits till obrukbarhet. Läs vår senaste rapport här.

Spara energi i fastigheten genom att välja rätt hiss

Att välja rätt hiss till fastigheten är ett framgångsrecept av många anledningar. Inte minst är det en stor bidragande faktor till att spara energi - vilket är positivt ur både ekonomisk- och miljömässig synvinkel. Vad betyder det att välja rätt hiss egentligen och hur hittar man en lösning som passar fastigheten? I följande artikel ska vi diskutera detta. Trevlig läsning!

Samtliga Motum-bolag omcertifierade

Årets externa ISO-revision är nu klar och samtliga av Motums…

Ta del av Motums Hållbarhetsredovisning 2021

Välkommen att ta del av Motum-koncernens Hållbarhetsredovisning…

Samtliga Motum-bolag omcertifierade

Årets externa ISO-revision är nu klar och samtliga av Motums…

Motum utmanar hissbranschen med öppna system och klimatfokus

Som Sveriges största oberoende hiss- och portkoncern är…

Ta del av Motums Hållbarhetsredovisning 2020

Välkommen att ta del av Motum-koncernens första Hållbarhetsredovisning.…

Motum satsar på hållbarhet från start i Skåne

Den 1 april 2021 startar Motum-koncernen hiss- och portverksamhet…