Second Logo

Värdet av långsiktig planering för fastighetens- och hissens underhåll

Tillfällena då hela bostadsrättsföreningens styrelse samlas och kan fatta långsiktiga beslut är få under ett år. Därför är årsmöten och budgetplanering avgörande tillfällen att diskutera långsiktiga faktorer som kan påverka styrelsens ekonomi och fastighetens välmående över en längre tid. Krav på hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare, och höga elpriser de senaste åren driver fram behovet av smartare energianvändning och mer energieffektiva lösningar.

Motums viktigaste tips för vinterskötsel av hissar

Vintern kan vara en påfrestning för fastigheter, såväl invändigt som utvändigt. Att hissen fungerar smidigt och är tillgänglig för alla boende, blir extra viktigt när exempelvis snö, vägsalt och grus dras in i trapphuset och kan påverka hissens välmående. I denna artikel lyfter vi fram några enkla råd för att hantera vinterns alla utmaningar och bibehålla hissens drift under kalla månader.

Trivsam och tillgänglig miljö i entré och trapphus för boende och besökare

För fastighetsägare är skapandet av en välkomnande och tillgänglig miljö i entrén och trapphuset viktig för att både möta boendes och besökarens förväntningar, och förhöja fastighetens övergripande värde. Här listar vi några nyckelaspekter att ha i beaktning när det kommer till hissen. Det är viktigt att den information som behöver finnas tillgänglig för besökare är tydligt skriven och tillgänglig för alla.

Statligt stöd för att förbättra fastigheten

Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan sedan hösten 2016 ansöka om stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre som vill bo kvar. Exempelvis kan du få upp till 200 000 kr i bidrag för att installera hiss i befintliga trapphus utan hiss. Du kan även söka om stöd för andra tillgänglighets-höjande åtgärder som till exempel automatisk dörröppning i porten.