Second Logo

Bygganmälan krävs i många kommuner inför modernisering

När det gäller att modernisera, renovera eller uppgradera en hiss i en fastighet är det viktigt att vara medveten om de lagliga kraven som kommunen kan ha. En av de viktigaste åtgärderna är att göra en bygganmälan till kommunen innan moderniseringsarbetet påbörjas. En bygganmälan är en formell anmälan till kommunen om planerade byggprojekt. För modernisering av hissar är detta en viktig åtgärd för att säkerställa att arbetet uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder och byggregler. Kommunen behöver granska och godkänna planerna innan arbetet kan påbörjas för att säkerställa att det följer lokala bestämmelser och föreskrifter.

Skötselguide för gamla hissar

Att vårda och modernisera er äldre hiss är ett bra sätt att inte bara förlänga dess livslängd utan också ett enkelt knep i att värna om miljön er ekonomi. Oavsett om ni är en kommersiell fastighetsägare, privat fastighetsägare eller bostadsrättsförening finns goda anledningar att sköta om sin äldre hiss och säkerställa att den mår bra och håller längre. Här är vår guide för hur ni sköter om er gamla hiss och varför modernisering ofta är ett smartare val än att bygga helt nytt.

Vilka krav gäller när hissen ska moderniseras?

Att uppfylla de tekniska standarderna är mycket viktigt. Hissen ska vara moderniserad så att den uppfyller säkerhetskrav såsom nödtelefon, brandskydd, och nödbroms. Hissen måste uppfylla EN 81-20 samt EN 81-50 - funktioner som inkluderas är krav på dörrar, hisschakt och kontrollsystem.

Modernisering eller nyinstallation av hissen?

Vad är skillnaden mellan de olika behandlingstyperna och när lämpar sig vilken bäst? Beslutet kretsar kring faktorer såsom ålder, tillstånd, prestanda, krav och budget. Vi går igenom allt det viktiga ni behöver ha koll på vad gäller behandling av olika sorters hissfel.
Livscykelanalys – en jämförelse mellan nyinstallation och modernisering

Livscykelanalys – jämförelse mellan nyinstallation & modernisering

Hållbarhet är ett nyckelord för oss på Motum såväl som en central del av hissens livscykelanalys. Både i hisschaktet och utanför. Därför är modernisering något vi förespråkar så ofta det är möjligt. Vi har ihop med Chalmers Universitet i Göteborg tagit fram en rapport där det framgår hur mycket energi som sparas i livscykelanalysaspekten om man väljer att modernisera hissen.

Modernisera hissen istället för att bygga nytt från grunden

Att renovera förlänger livslängden och sparar på miljön och våra gemensamma resurser. Fastigheter och dess olika beståndsdelar slits med väder och vind, men också med tiden och beroende på hur mycket de nyttjas. Därför behöver de med jämna mellanrum renoveras, så att de upprätthåller standarder, säkerhet och en modern fasad.

Motum Skåne vinner stort moderniseringsuppdrag åt Heimstaden

Motum Hiss Skåne har nyligen vunnit en upphandling gällande…

Ta del av Motums nya guide till modernisering av hissar!

Välkommen att ta del av Motum-koncernens nya guide till…

Hissgruppen levererar nya Katarinahissen!

På uppdrag av Skanska Slussen Construction AB kommer Hissgruppen…

Motum Hiss Skåne får en flygande start

Idag startar Motum-koncernen upp sin hiss- och portverksamhet…