Second Logo

Många bostadsrättsföreningar är inte redo för omställningen till 4G/5G för nödtelefoner

I anslutning till utfasningen av 2G/3G, för att ge ytterligare frekvensutrymme till utbyggnationen av 4G/5G, riskerar många BRF:er se sina hissars nödtelefoner bli temporärt obrukbara. Många äldre hissars nödtelefoner är nämligen fortsatt kopplat till det äldre nätet, och riskerar därmed att sluta fungera när 2G och 3G släcks ned. Detta är oroväckande för de föreningar som ännu inte påbörjat arbetet med en modernisering av utrustningen, eller står i kö för att påbörja arbetet.

Uppdaterade säkerhetskrav för äldre hissar

I september 2023 antogs ett banbrytande lagförslag som ska adressera säkerhetsbrister i äldre hissar runtom i Sverige. Med fokus på hissar med farliga innerdörrar är syftet att minska klämrisken och förbättra säkerheten för alla användare. Denna lagstiftning, som träder i kraft 2031, sätter fokus på fastighetsägares och bostadsrättsföreningars ansvar för att uppfylla de nya säkerhetskraven. Upptäck hur branschen tar steg mot hållbarhet och tillgänglighet med ledande aktörer som Motum vid rodret.

Säkerhetsansvaret för hissen vilar på fastighetsägarens axlar

Som fastighetsägare eller ansvarig för en byggnad som är utrustad med hiss är det viktigt att vara medveten om och följa alla lagar och regler som rör hissanvändning, inklusive regler kring körförbud. Ett körförbud är en åtgärd som utfärdas av en besiktningsman eller myndighet när en hiss bedöms vara osäker att använda. Det kan bero på allvarliga brister i hissens funktion eller säkerhet som kan utgöra en risk för användarens säkerhet. En besiktningsman anses inte ha mandat eller för den delen skyldighet att stänga av hissen vid körförbud utan det ansvaret ligger helt på fastighetsägaren.

Höj hissäkerheten i bostadshus – lika lagar för lika hissar!

Sverige har Europas äldsta hissbestånd, och mer än hälften av våra hissar är äldre än 30 år. Många av de äldre hissarna saknar nödvändig säkerhetsutrustning som finns i moderna hissar. Detta innebär att hissanvändare dagligen utsätts för risker som enkelt skulle kunna undvikas. Det har sedan tidigare identifierats två huvudkategorier av hissar som orsakar flest allvarliga olyckor: hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.
ökad-säkerhet-för-hissen

Ökad säkerhet för hissen

Vid installation och användning av hissar så kommer säkerheten alltid i första hand. Vad är egentligen viktigt att tänka på för att trygga en optimal säkerhetsstandard? Alla som använder anordningen måste vara noga med sitt beteende för att säkra omgivningens och sin egen hälsa.

Använd hissen rätt – åk säkert

Att åka hiss är ett av de säkraste färdmedlen som finns om hissen används på rätt sätt. Vid felaktig användning kan det dock inträffa olyckor. För barn är den största risken att klämma fingrarna i hissens dörrar. Även för vuxna är klämolyckor det vanligaste tillsammans med fallolyckor. Genom att följa ett antal enkla säkerhetsrekommendationer kan ni minimera risken att en olycka sker.
husdjur

Ny hissdekal räddar husdjur från hissolyckor

Varje år skadas cirka tjugo hundar i olyckor med hissar. Ofta när husdjur och husse eller matte hamnat på olika sidor av hissdörren som gått igen. Nu har vår branschorganisation Hissförbundet tagit fram en varningsdekal för att upplysa om faran och skapa trygghet för våra djurvänner.

Ny hissdekal räddar hundar från hissolyckor

Varje år skadas cirka tjugo hundar i olyckor med hissar. Ofta…

Framtidssäkra hissens nödtelefon när fasta telefonlinjen och 2G/3G-näten släcks ner

För att ge mer frekvensutrymme åt 4G- och 5G-näten kommer…